Keberadaan tidak sedikit sekali format permainan yang muncul akhir akhir ini memang mesti disikapi dengan bijak. Banyak sekali format permainan yang melulu dapat membuah energi dan waktu anda